Presidenten för Volvo AB Pehr Gyllenhammar på besök i Sovjetunionen den 25 maj 1988

Ministerrådsordföranden i Sovjetunionen Nikolaj Ryzjkov och Presidenten AB Volvo Pehr Gyllenhammar på ett möte innan samtalet inleddes.

Ministerrådsordföranden i Sovjetunionen Nikolaj Ryzjkov och Presidenten AB Volvo Pehr Gyllenhammar håller förhandlingar Foto av Valentin Sobolev / TASS


9 visningar