Styrelseordföranden för IKEA företaget Ingvar Kamprad besök till Sovjetunionen. 22 april 1988

Ministerrådsordföranden i Sovjetunionen Nikolaj Ryzjkov, styrelseordförande i det svenska företaget Ikea Ingvar Kamprad, styrelseledamot i Ikea A. Meberg håller förhandlingar i Kreml

Foto av Eduard Pesov och Valentin Sobolev / TASS


6 visningar
A868A8C5-6139-45AB-AB23-3BA1E5378FBF.jpe