Den svenska riksdagsdelegationen på besök i Sovjetunionen den 27 februari 1987

Sovjetunionens utrikesminister Andrej Gromyko och en delegation från Sveriges riksdag med Ingemund Bengtsson.

Foto av Victor Budan och Vladimir Zavyalov / TASS3 visningar