Den svenska affärsdelegationens besök i Sovjetunionen den 17 februari 1987

Ministerrådsordföranden i Sovjetunionen Nikolaj Ryzjkov och företrädare för det svenska näringslivet som deltog i det internationella forumet "För en kärnkraftsfri värld, för mänsklighetens överlevnad", håller förhandlingar.

Foto av Valentin Kuzmin / TASS2 visningar
A868A8C5-6139-45AB-AB23-3BA1E5378FBF.jpe