Kontakt

Vi skulle vara tacksam att få din hjälp med att hitta fotografier av den gemensamma rysk-svenska historien, som skulle göra det möjligt för oss att utvidga utställningen.

6EC51917-52DA-4811-9275-C01FD9851F3F_edi

Vår hemsida

gothenburg.mid.ru